Mentorn Holger Björklund

Vi utvecklar det humana kapitalet.

Vi gör chefer till ledare.

Holger

För att lyckas behöver jag först hitta något jag respekterar och tycker om hos dem jag arbetar med. Där byggs tillit och där uppstår en stimulerande dialog på väg mot något nytt. Jag stimuleras av att få arbeta med olika typer av chefer och ledare. Allt från executiva chefer i internationella storbolag, till operativa chefer och entreprenörer i små och medelstora företag.

Chef & Ledarutveckling

Oavsett om du är nybliven eller erfaren chef eller så behöver du ibland en second opinion. Någon extern partner som kan se dig och ditt företag utifrån med andra ögon. Någon som hjälper dig att stanna upp och reflektera. Någon som visar på vad som krävs kortsiktigt operativt och vad detta kommer att få för konsekvenser mer långsiktigt. Någon som hjälper dig få fatt i din inre övertygelse. Något mycket mer kraftfullt än bara nyckeltal och mätbara mål. Detta kommer att stärka ditt ledarskap och ge dig en riktning och tydlighet som medarbetare runt av kommer att märka av och respektera.

En fyr lyser upp omgivningen i nattmörkret
Vår Podd
Placeholder