Mentorn Holger Björklund

Vi utvecklar det humana kapitalet.

Vi gör chefer till ledare.

Holger

För att lyckas behöver jag först hitta något jag respekterar och tycker om hos dem jag arbetar med. Där byggs tillit och där uppstår en stimulerande dialog på väg mot något nytt. Jag stimuleras av att få arbeta med olika typer av chefer och ledare. Allt från executiva chefer i internationella storbolag, till operativa chefer och entreprenörer i små och medelstora företag.

Teamutveckling

Här kommer laget före jaget. Det handlar om att gå från en grupp av individer till ett samverkande team. Det blir först möjligt då det finns ett tydligt gemensamma uppdrag att utföra. Roller och ansvarsområden behöver förstås delas upp, men det krävs ändå en anda av att vilja ställa upp för varandra. Att våga be om hjälp och framför allt en vilja hjälpa andra att lyckas. Därtill mod och ambition att ge konstruktiv feedback. Samt insikten att kunna skilja på sak och person. I ett team är vi tryggare, modigare, effektivare och har framförallt har vi mycket mer arbetsglädje.

Ett flertal hattar staplade på varandra
Vår Podd
Placeholder