Mentorn Holger Björklund

Vi utvecklar det humana kapitalet.

Vi gör chefer till ledare.

Holger

För att lyckas behöver jag först hitta något jag respekterar och tycker om hos dem jag arbetar med. Där byggs tillit och där uppstår en stimulerande dialog på väg mot något nytt. Jag stimuleras av att få arbeta med olika typer av chefer och ledare. Allt från executiva chefer i internationella storbolag, till operativa chefer och entreprenörer i små och medelstora företag.

Externa medarbterarsamtal

Ibland räcker inte riktigt tiden till eller så känner sig många chefer kort och gott osäkra på hur de ska få till bra utvecklingssamtal. Samtal som inte bara följer en på förhand uppgjord punktlista. En dialog som upplevs mer meningsfull av bägge parter. Då kopplas jag in och genomför ett kompletterande utvecklingssamtal. Fördelen med detta är att medarbetarna då ofta vågar vara mer frispråkiga. Eftersom de inte befinner sig i en beroendeställning, vågar det ”säga som det är”. Dessutom är jag bra på att höra vad som inte sägs, men ändå anas mellan raderna. Ibland fungerar detta som en ventil, avlastningssamtal. Ibland stöttar jag medarbetaren i fråga att ta upp det som ”skaver” med sin chef.

En man och en kvinna sitter vid ett fönster och arbetar med en bärbar dator
Vår Podd
Placeholder